เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ไปยัง พัทยาและหัวหิน

BusOnlineTicket ยินดีต้อนรับ เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ที่ได้เข้าร่วมจำหน่ายตั๋วกับ BusOnlineTicket.co.th  ซึ่ง เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ให้บริการขนส่งโดยสาร ระหว่าง กรุงเทพฯและพัทยา

เบลล์ทราเวล เซอร์วิส บริษัทที่มีความชำนาญการให้บริการขนส่งผู้โดยสารจากท่าอากาศกรุงเทพฯ(ทั้งสนามบิน สุวรรณภูมิและท่าอากศยานดอนเมือง)ไปยังเมืองพัทยา รวมทั้งมีบริการรับผู้โดยสารตรามโรงแรมต่างๆ ในกรุงเทพฯและในพื้นที่พัทยา โดยมีจุดหมายปลายทางที่  สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน เบลล์ทราเวล เซอร์วิส  มีรถตู้โดยสารที่มีเครื่องอากาศและคุณภาพดี

ค่าโดยสารรถรถบัสจะมีค่าบริการที่สมเหตุสมผล พิจารณาจากบริการรถตู้มีไว้สำหรับบริการรับส่งในพื้นที่โรงแรม กรุงเทพฯ หรือพัทยาโปรดทราบว่าบริการแท็คซี่โดยสารที่สถานีขนส่งโดยสารพัทยา ราคาต่อผู้โดยสารอยู่ที่ 200 บาท ซึ่งค่อนข้างแพงในรัศมีเพียงแค่ 5 กิโลเมตร

โรงแรมต่างๆในกรุงเทพฯ ไปยัง โรงแรมต่างๆในพัทยา

ตารางเวลาโรงแรม ณ จุดรับ: 08.30, 12.30, และ 16.30
ราคา: 395 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
จุดรับ: ทางเข้าบริเวณล๊อบบี้

หมายเหตุ: บริการรับผู้โดยสารจากโรงแรมต่างๆ เบลล์ทราเวล เซอร์วิส จะนำรถรถตู้เข้ามารับผู้โดยสารที่โรงแรม แล้วสำไปส่งยังสำนักงานของเบลล์ทราเวล เซอร์วิส  เพื่อที่จะขึ้นรถโดยสารและเดินทางต่อไปยังพัทยา โดยรถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง เมื่อมาถึง สำนักงานเบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยา ก็จะมีรถตู้โดยสารมารับเพื่อนำผู้โดยสารไปส่งต่อยังโรงแรมต่างๆ ในเมืองพัทยา

โรงแรมต่างๆ ในพัทยา ไปยัง โรงแรมต่างๆในกรุงเทพฯ

ตารางเวลาโรงแรม ณ จุดรับ:08.30,12.30 และ 16.30
ราคา: 395 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 3 ชั่วโมง
จุดรับ: ทางเข้าบริเวณล๊อบบี้

หมายเหตุ: บริการรับผู้โดยสารจากโรงแรมต่างๆ เบลล์ทราเวล เซอร์วิส จะนำรถรถตู้เข้ามารับผู้โดยสารที่โรงแรม แล้วสำไปส่งยังสำนักงานของเบลล์ทราเวล เซอร์วิส  เพื่อที่จะขึ้นรถโดยสารและเดินทางต่อไปยังกรุงเทพฯ โดยรถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง เมื่อมาถึง สำนักงานเบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยา ก็จะมีรถตู้โดยสารมารับเพื่อนำผู้โดยสารไปส่งต่อยังโรงแรมต่างๆ ในกรุงเพทฯ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังโรงแรมต่างๆ ในพัทยา

ตารางเวลาสนามบิน ณ จุดรับ:08.00,10.00,1200, 14.00,16.00 และ 18.00
ราคา: 250 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง
จุดรับ: เคาน์เตอร์ชั้น 1 Gate หมายเลข 8 (อาคารขาเข้าที่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารสามารถใช้บันไดเลื่อน หรือ ลิฟท์ แล้วลงไปที่บริเวณชั้น 1 แล้วทำการ check in ที่เคาน์เตอร์) เบลล์ทราเวล เคาน์เตอร์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจะตั้งอยู่บริเวณด้านล่าง

Bell Travel Counter at Suvarnabhumi Airport

หมายเหตุ: เบลล์ทราเวล เซอร์วิส ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง โรงแรมต่างๆ ในพัทยา คือ จะใช้รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง รถบัสที่ใช้สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังสำนักงาน เบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยา ซึ่งผู้โดยสารจะถูกถ่ายโอนไปยังรถตู้และเดินทางไปยังโรงแรมต่างๆในตัวเมืองพัทยา

โรงแรมพัทยา ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางเวลาจุดรับของสนามบิน: 05.30,08.30,10.30,12.30,14.30,16.30 และ 18.30
ราคา: 250 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 2 ชั่วโมง
จุดรับ: ทางเข้าบริเวณล๊อบบี้

หมายเหตุ: เบลล์ทราเวล เซอร์วิส จากโรงแรมในตัวเมืองพัทยา ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯจะใช้รถโดยสารขนาด 40 ที่นั่ง รถบัสที่ใช้สำหรับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยังสำนักงาน เบลล์ทราเวล เซอร์วิส พัทยา ซึ่งผู้โดยสารจะถูกถ่ายโอนไปยังรถตู้และเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง หัวหิน

ตารางเวลสนามบิน ณ จุดรับ:07.30,09.30,11.30,13.30,15.30,17.30,19.30
ราคา: 330 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
จุดรับ: เคาน์เตอร์ชั้น 1 Gate หมายเลข 8 (อาคารขาเข้าที่บริเวณชั้น 2 ผู้โดยสารสามารถใช้บันไดเลื่อน หรือ ลิฟท์ แล้วลงไปที่บริเวณชั้น 1 แล้วทำการ check in ที่เคาน์เตอร์)

หมายเหตุ:นี้คือ 40 ที่นั่ง จาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ไปยัง สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน ภายใต้บริษัท รุ่งเรืองโค้ช

หัวหิน ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ตารางเวลาสนามบิน ณ จุดรับ:06.00,08.00,10.00,12.00,14.00,16.00,18.00
ราคา: 330 บาท
ระยะเวลาโดยประมาณ: 4-5 ชั่วโมง
จุดรับ: สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน

หมายเหตุ: นี้คือ 40 ที่นั่ง จาก สถานีขนส่งรถโดยสารหัวหิน ไปยัง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ภายใต้บริษัท รุ่งเรืองโค้ช