บีบี แวน(ผู้ใหญ่เปี้ยก)

บีบี แวน(ผู้ใหญ่เปี้ยก)

บริการรถตู้โดยสารคุณภาพจาก กรุงเทพฯ ไปยัง หัวหิน, ปราณบุรี, เพชรบุรี, ชะอำ และประจวบคีรีขันธ์

บีบี แวน(ผู้ใหญ่เปี้ยก) เป็นผู้ให้บริการรถตู้โดยสารที่ให้บริการเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่าง กรุงเทพฯ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เป้าหมายของพวกเขาคือ การให้บริการรถตู้โดยสารที่สะดวก สำหรับชาวบ้านในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางระหว่าง กรุงเทพฯ และภาคตะวันตกของประเทศไทย เส้นทางยอดนิยมของ บีบี แวน(ผู้ใหญ่เปี้ยก) ได้แก่ เส้นทางระหว่าง กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์, กรุงเทพฯ ไป หัวหิน รวมทั้ง กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี

ระยะเวลาการเดินทางจาก กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์ ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง ในขณะที่ระยะเวลาการเดินทางจาก กรุงเทพฯไปยัง หัวหิน ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที มีรอบเวลาออกเดินทาง 19 เที่ยวต่อวันสำหรับแต่ละเส้นทาง บริการรถตู้โดยสารจาก บีบี แวน(ผู้ใหญ่เปี้ยก) เริ่มตั้งแต่เวลา 05.40 น. จนถึงรอบสุดท้าย 17.40 น.

บริษัท บีบี แวน (ผู้ใหญ่เปี้ยก) ให้บริการรถตู้โดยสาร ซึ่งสามารถรองรับได้ 13 ที่นั่งต่อคัน. บริษัท บีบี แวน (ผู้ใหญ่เปี้ยก) ดำเนินธุรกิจบริการรถโดยสารประจำทางระหว่าง:

  • กรุงเทพฯ ไป หัวหิน
  • หัวหิน ไป กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ ไป ปราณบุรี
  • ปราณบุรี ไป กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ ไป เพชรบุรี
  • เพชรบุรี ไป กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ ไป ชะอำ
  • ชะอำ ไป กรุงเทพฯ
  • กรุงเทพฯ ไป ประจวบคีรีขันธ์
  • ประจวบคีรีขันธ์ ไป กรุงเทพฯ

สถานีขนส่ง สายหลัก
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้ใหม่)
ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย

บีบี แวน (ผู้ใหญ่เปี้ยก) ตารางเดินทาง และตั๋วโดยสาร


หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร และตารางเวลาเดินทางเป็นไปตามดุลพินิจของผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร

ค้นหา
" type="text/css" media="all" />