บขส 999 เดินทางทั่วไทย ปลอดภัย ได้มาตรฐาน

บขส 999 (บริษัท ขนส่ง จำกัด) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดให้บริการขนส่งผู้โดยสาร บนเส้นทางกรุงเทพฯ ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เส้นทางภายในจังหวัด หรือระหว่างอำเภอ รวมไปถึงเส้นทางระหว่างประเทศ อย่าง กรุงเทพ – ปากเซ, กรุงเทพ – เวียงจันทน์ และ กรุงเทพ – พนมเปญ รวมแล้วกว่า 100 เส้นทาง โดยส่วนใหญ่เส้นทางของรถ บขส 999 จะเป็นเส้นทางที่ไกล และใช้เวลาในการเดินทางนาน สำหรับเส้นทางที่ได้รับความนิยมสูง จนทำให้รถ บขส 999 ที่วิ่งปกตินั้นไม่เพียงพอในบางรอบ บขส 999 จึงได้มีการเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเดินรถร่วมบนเส้นทางยอดนิยม เพื่อรองรับปริมาณผู้โดยสารที่มากขึ้นกว่าเดิม แต่อยู่ภายใต้การควบคุมมาตรฐานการเดินรถโดย บขส 999

8 ประเภทที่นั่ง ตามมาตรฐานรถโดยสาร บขส 999

รถทัวร์ บขส 999 เปิดให้บริการเดินรถหลากหลายเส้นทางทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ซึ่งบางเส้นทางอาจจะมีรูปแบบของที่นั่งให้ผู้โดยสารสามารถเลือกได้หลายประเภท (เช่น รถ VIP, รถปรับอากาศชั้น 1, รถปรับอากาศชั้น 2) แต่สำหรับบางเส้นทางก็จะมีประเภทที่นั่งเพียงรูปแบบเดียว และเลือกได้เฉพาะหมายเลขที่นั่งเท่านั้น โดยประเภทที่นั่งของรถทัวร์ บขส 999 ถูกแบ่งออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่

1. ม.1 (ก) VIP ชนิด 30 ที่นั่ง และ 24 ที่นั่ง

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 135 องศา มีห้องน้ำบนรถ รวมไปถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

2. ม.4 (ก) VIP

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 32 ที่นั่ง มี 2 ชั้น (บนและล่าง) เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 135 องศา มีห้องน้ำบนรถ รวมไปถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3. ม.4 (พ)

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 40 ที่นั่ง มี 2 ชั้น (บนและล่าง) เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 125 องศา มีห้องน้ำบนรถ รวมไปถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

4. ม.1 (ข) ชนิด 42 ที่นั่ง และ 40 ที่นั่ง

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 125 องศา มีห้องน้ำบนรถ รวมไปถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

5. ม.4 (ข)

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 50 ที่นั่ง มี 2 ชั้น (บนและล่าง) เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 125 องศา มีห้องน้ำบนรถ รวมไปถึงการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

6. ม.4 (ค)

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวน 55 ที่นั่ง มี 2 ชั้น (บนและล่าง) เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 125 องศา

7. ม.2

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 2 จำนวน 46 ที่นั่ง

8. รถโดยสารระหว่างประเทศ

รถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 32 ที่นั่ง เบาะสามารถปรับเอนนอนได้ 125 องศา

ตารางเดินรถ บขส 999 เส้นทางเดินรถ บขส 999 ยอดนิยมแต่ละภาค

1. ตารางเดินรถ บขส 999 ภาคเหนือ

เส้นทาง เวลาเดินรถ (รถออกจากสถานีต้นทาง)
กรุงเทพ – เชียงใหม่ 06.00 , 16.00 , 17.30 , 18.30 , 20.00 , 20.45
กรุงเทพ – เชียงราย 09.30 , 17.20 , 17.45 , 20.30
กรุงเทพ – พิษณุโลก 07.00 , 09.00 , 11.00 , 14.00 , 17.00 , 20.30
กรุงเทพ – แพร่ 09.00 , 13.30 , 17.45 , 20.30 , 20.40

จุดขึ้นรถต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต 2)

เบอร์โทร บขส 999 สายเหนือ

02-936-2852-66 ต่อ 614, 325

02-936-2841-48 ต่อ 614, 325

02-936-3670

2. ตารางเดินรถ บขส 999 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน)

เส้นทาง เวลาเดินรถ (รถออกจากสถานีต้นทาง)
กรุงเทพ – ชัยภูมิ – ขอนแก่น 07.00 , 09.00 , 10.30 , 12.00 , 17.00 , 23.00
กรุงเทพ – นครราชสีมา (โคราช) 07.00 , 09.00 , 10.30 , 12.00 , 17.00 , 23.00
กรุงเทพ – เลย 07.30 , 10.00 , 14.00 , 19.00 , 20.00 , 20.45 , 21.30
กรุงเทพ – อุบลราชธานี 16.00 , 19.30 , 20.00 , 20.45
กรุงเทพ – บุรีรัมย์ 07.30 , 08.00 , 19.30 , 20.00

จุดขึ้นรถต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต 2)

เบอร์โทร บขส 999 สายอีสาน

02-936-2852-66 ต่อ 605, 602

02-936-2841-48 ต่อ 605, 602

02-936-0657

ตารางเดินรถ บขส 999 ภาคใต้

เส้นทาง เวลาเดินรถ (รถออกจากสถานีต้นทาง)
กรุงเทพ – ชุมพร 09.30 , 12.00 , 14.30 , 19.00 , 19.30 , 23.59
กรุงเทพ – นครศรีธรรมราช 16.50 , 17.30 , 18.00 , 19.00
กรุงเทพ – ประจวบคีรีขันธ์ 09.30 , 14.30 , 23.59
กรุงเทพ – สงขลา 15.30 , 16.30 , 17.00 , 18.10
กรุงเทพ – สุราษฎร์ธานี 07.30 , 18.30 , 19.00

จุดขึ้นรถต้นทาง : สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ จตุจักร (หมอชิต 2) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ ถนนบรมราชนนี (สายใต้ใหม่)

เบอร์โทร บขส 999 สายใต้

02-537-0291 (ออกจากหมอชิต 2)

02-422-4444

ตารางเวลาและเส้นทางเดินรถ บขส 999 อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ BusOnlineTicket

ช่องทางการจองตั๋วรถ บขส 999 ผ่านเว็บไซต์ออนไลน์

การจองตั๋วรถทัวร์ บขส 999

ผู้โดยสารที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถโดยสาร บขส 999 สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ ผ่านทางเว็บไซต์ BusOnlineTicket เพียงเลือกต้นทาง ปลายทาง และวันที่ต้องการเดินทาง ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเลือกที่นั่งเองได้เลย และเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจองตั๋ว ก่อนกดยืนยันอย่าลืมเช็คเวลาที่รถออก และจุดขึ้นรถให้ดีก่อนทุกครั้ง เมื่อยืนยันการจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว ตั๋วจะถูกส่งไปยังอีเมลที่ได้ทำการกรอกไว้ สามารถปรินท์และนำมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อขึ้นรถทัวร์ในวันเดินทางได้เลย สำหรับเส้นทางยอดนิยมโดยเฉพาะช่วงเทศกาลต่าง ๆ จะมีจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสาร บขส 999 ที่มากกว่าปกติ จึงทำให้ตั๋วรถทัวร์ถูกจำหน่ายหมดในเวลาอันรวดเร็ว เราจึงขอแนะนำให้จองตั๋วล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน

การเลื่อนตั๋วและการคืนตั๋วรถ บขส 999

ผู้ที่ต้องการเลื่อนตั๋วหรือคืนตั๋ว สามารถดำเนินการได้ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง อย่างน้อย 6 ชั่วโมง การเลื่อนตั๋วหรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางจะมีค่าธรรมเนียม 20 บาท ส่วนการคืนตั๋วหรือยกเลิกการเดินทางจะได้รับเงินคืน 20 % ของค่าตั๋วโดยสาร

บขส 999 จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ผ่าน BusOnlineTicket เว็บไซต์ที่ให้บริการจองตั๋วรถโดยสารที่ครอบคลุมทุกประเภทรถ และเส้นทางทั่วประเทศไทย รวมถึงเส้นทางระหว่างประเทศอย่างลาวและกัมพูชาด้วย จะเดินทางไปที่ไหนก็ง่าย สะดวก ประหยัดเวลา ไม่ต้องไปจองตั๋วถึงหน้าเคาท์เตอร์ แค่มีโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์ ก็สามารถจองตั๋วออนไลน์ด้วยตนเองได้แล้ว เตรียมตัวเก็บกระเป๋าแล้วออกเดินทางกันได้เลย