รถโดยสารจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

รถโดยสารจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก
ตรวจสอบตารางการเดินทางจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก >>

รถทัวร์ เชียงใหม่ พิษณุโลก เป็นหนึ่งในบริการรถประจำทางที่สำคัญของสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงใหม่ บริการรถโดยสารประจำทางจะเชื่อมต่อสถานที่สำคัญ 2 แห่งในภาคเหนือของประเทศไทย นักท่องเที่ยวจำนวนมากใช้บริการรถประจำทางนี้ไปยัง พิษณุโลก ที่อุดมไปด้วยประวัติศาสตร์หลังจากใช้เวลาในช่วงวันหยุดในจังหวัดเชียงใหม่

ผู้ให้บริการรถโดยสารประจำทาง ที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

เพชรประเสริฐ เป็นผู้ให้บริการรถโดยสารเพียงแห่งเดียวที่ให้บริการ รถโดยสารจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก มีบริการรถรับส่งจาก สถานีขนส่งอาเขต ไป พิษณุโลก วันละ 8 เที่ยวต่อวัน การออกเดินทางรอบแรกจะเริ่มต้นตั้งแต่เช้า 8:30 น. ในขณะที่การเดินทางรอบสุดท้ายออกจากสถานีขนส่ง (อาเขต) เชียงใหม่ เวลา 20.00 น.

เพชรประเสริฐ ใช้รถโดยสารประเภทของ P1 ในการให้บริการเส้นทางรถประจำทางนี้ รถโดยสารประเภท P1 เป็นรถโดยสารปรับอากาศ แบบสองชั้น พร้อมที่นั่งด้านละ 2 ที่นั่ง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา 2 ตัว รถโดยสารประเภทนี้มีห้องสุขาในตัว สำหรับผู้โดยสารเพื่อความสะดวกในการเดินทาง นอกจากนี้ผู้โดยสารยังได้รับบริการจากรถโค้ชจะเสิร์ฟพร้อมของว่าง

อัตราค่าโดยสาร, ระยะเวลากสรเดินทาง, และจุดรับ ผู้โดยสารในจังหวัดพิษณุโลก

อัตราค่าโดยสารจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก มีค่าใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลที่ ราคา 332 บาท การเดินทางทั้งหมดจากเชียงใหม่ ไป พิษณุโลก ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมงครึ่ง การเดินทางมีระยะทางประมาณ 330 กิโลเมตร

7 จาก 8 เที่ยว ให้บริการโดย เพชรประเสริฐ ซึ่งออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายว่าสถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดพิษณุโลก 2 เดินทางในเวลา 9:30 น. เป็นเที่ยวเดียวซึ่งสิ้นสุดที่สถานีขนส่งพิษณุโลก 1 (สถานีขนส่งเก่า)

สำหรับผู้ที่วางแผนจะเดินทางไป สุโขทัย หลังจากถึง จังหวัดพิษณุโลก มีบริการรถประจำทางจาก พิษณุโลก ไป สุโขทัยเป็นประจำ เมืองสุโขทัยเป็นอีกเมืองหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์อยู่ติดกับจังหวัดพิษณุโลก

ผู้โดยสารสามารถจองตั๋วรถทัวร์ล่วงหน้ากับ BusOnlineTicket.co.th เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการเดินทางท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่น การจองจะได้รับการยืนยันทันที เมื่อชำระเงินผ่านทาง BusOnlineTicket.co.th ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงของลูกค้าตลอดหลายปีที่ผ่านมา

ตารางเวลารถโดยสารจาก เชียงใหม่ ไป พิษณุโลก

Refine Search
Filter by
Refine Search
Refine Search
Refine Search